Dane kontaktowe
Wnioski egzekucyjne do pobrania
Obwieszczenia o licytacjach ruchomości
i nieruchomości
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013

"Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa."
Ludwik Monteskiusz
Informacje o kancelarii
Kancelaria Komornicza
ul. Zamkowa 19, 95-200 Pabianice
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski, stosownie do dyspozycji art. 8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji może zostać wybrany przez wierzyciela do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom zamieszkującym na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.   
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski jest właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości znajdujących się w miejscowościach: Pabianice, Konstantynów Łódzki, Rzgów oraz w gminach: Dłutów, Ksawerów, Pabianice, Rzgów. Link do mapy
W celu przyspieszenia i udoskonalenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy Marcin Janiszewski korzysta z najnowszych systemów informatycznych:
Elektroniczne postępowanie upominawcze - system upraszczający proces uzyskania tytułu wykonawczego czyli orzeczenia sądowego w sprawach, o niewielkim stopniu skomplikowania  przy użyciu techniki komputerowej. Link
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - system obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie infromatycznym. Link
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system pozwalający na dokonanie w formie elektronicznej zapytania do banków o rachunki bankowe dłużników. Weryfikacji można dokonać zarówno w bankach komercyjnych jak i spółdzielczych zgodnie z aktualnym wykazem. Lista banków